Niko Pirosmani, actress Daisy, found here

Niko Pirosmani, actress Daisy, found here